MENU
×

Privacy Beleid

Persoonsgegevens

SkatePro ApS zamelt je persoonsgegevens in en bewaart deze, wanneer je een aankoop bij ons doet, een account aanmaakt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij registreren je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij registreren je persoonsgegevens met het doel om de bestelling aan je te kunnen leveren. Bij het inzamelen van de persoonsgegevens via onze website, zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met je uitdrukkelijke toestemming. Hierdoor ben je precies op de hoogte van welke gegevens er worden ingezameld en waarom.

Alle klantgegevens worden ingevoerd en overgebracht in gecrypteerde vorm naar SkatePro. Wij bewaren de klantgegevens niet gecrypteerd, maar op computers die beveiligd zijn met toegangscodes. Alle medewerkers in het bedrijf hebben toegang tot de gegevens, die over jou geregistreerd staan. Er worden geen andere persoon gevoelige gegevens geregistreerd. De gegevens worden niet aan derden door gespeeld.

E-mailadres

Je e-mailadres wordt gebruikt om je te kunnen identificeren in onze systeem. Wij gebruiken het adres ook om contact met je te kunnen opnemen over je aankoop.

Logstatistiek

Op SkatePro.be wordt er informatie verzameld over het aantal bezoekers die we hebben gehad, waar ze vandaan komen, welke pagina’s op de website ze bezoeken, enz. Deze gegevens worden niet ingezameld van de individuele gebruiker. We kunnen niet zien waar je op het internet naartoe surft. Wij zullen geen informatie aan derden doorspelen (Wij gebruiken echter bijv. Google Analytics als analyse-instrument). We verzamelen informatie over welke producten onze gebruikers het liefst willen hebben. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Wij gebruiken je gegevens voor tevens reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e‑mail nieuwsbrieven, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover je ons hiertoe uitdrukkelijk hebt gemachtigd. Afmelding van het ontvangen van deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk. We zullen informatie over je aankoop niet doorverkopen of doorspelen aan een derde partij.

Gebruik van cookies door SkatePro ApS

Om de website te kunnen aanbieden maakt SkatePro ApS gebruik van cookies die door je
browser worden opgeslagen op je computer. Cookies bevatten informatie die de server
van SkatePro ApS naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een
volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden
worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies
kunnen je computer of de bestanden die op je computer zijn opgeslagen, niet
beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door je
aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te
vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat je te
vaak dezelfde advertentie ziet.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal SkatePro ApS indien wettelijk verplicht je vooraf
– bij het eerste bezoek aan de SkatePro website – om toestemming vragen. Als je
desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door SkatePro opgeslagen
zodat je niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer je je toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kun je de cookies
verwijderen of laten verwijderen door je browser of virusscanner. SkatePro gaat er in dat
geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal je bij een
volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien je je toestemming
intrekt, kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt
maken, of dat je geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Tot slot maakt SkatePro ApS ook gebruik van Google Analytics. SkatePro ApS gebruikt deze
dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt.
Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde
informatie om zal gaan en hoe je kunt voorkomen dat je gegevens door Google worden
verwerkt. SkatePro vraagt je bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het
plaatsen van een Google Analytics cookie.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het
gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie
over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS
verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website
dan wordt je IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere
lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze
informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics
door je browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in je browser de daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze
website te volste kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie
verzamelde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres)
aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt
door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Product-recensies en ingevoerde opmerkingen

In verband met product-recensies of ingevoerde opmerkingen, zal je naam worden gepubliceerd op SkatePro's website. Product-recensies kunnen ook gepubliceerd worden op Google en andere websites behorend tot SkatePro. Je e-mailadres zal nooit worden gepubliceerd.

Gevoelige gegevens bij online betaling

Het invoeren van creditcardgegevens bij het online betalen gebeurt altijd op een gecrypteerde pagina, net zoals de overdracht van data gecrypteerd gebeurt (volgens voorschrift van Credorax). SkatePro heeft op geen enkel moment toegang tot je gevoelige creditcardgegevens.
Lees meer over de veiligheid bij betaling met creditcard bij SkatePro.

Je toestemming

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die SkatePro ApS over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met SkatePro via email@skatepro.be. SkatePro zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. SkatePro ApS is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zouden we later ons privacy beleid wijzigen, dan zal dit op deze pagina beschreven staan.

Vertel ons wat je denkt

Stuur ons een e-mail.

SkatePro